Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Who has the right of way. Grade 4 already knows. Kolejność pierwszeństwa na skrzyżowaniu.