Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Distinguished School

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk has been selected
as an Apple Distinguished School for 2022–2025.

Congratulations on being recognised for continuous innovation in learning,
teaching and the school environment.


Z dumą informujemy, iż nasza szkoła pomyślnie przeszła proces certyfikacji i otrzymała tytuł

Apple Distinguished School na lata 2019-2022

Apple Distinguished School na lata 2022-2025

 Szkoły Apple Distinguished School są jednymi z najbardziej innowacyjnych na świecie. To nowatorskie placówki, które zapewniają uczniom doskonałe środowisko dydaktyczne i — realizując przyświecającą Apple wizję — spełniają najwyższe standardy nauczania. Produkty Apple są w nich używane jako narzędzia inspirujące uczniów do większej kreatywności, pracy zespołowej i krytycznego myślenia. Kierownictwo szkół uhonorowanych tym tytułem stwarza warunki, które budzą w wychowankach zapał do nauki i ciekawość oraz sprawiają, że proces uczenia się jest spersonalizowany.

W szkołach Apple Distinguished School doświadczenia edukacyjne mają charakter czynny i osobisty. Są ukierunkowane na współpracę i umiejętności istotne z perspektywy konkretnego ucznia, dzięki czemu stwarzają warunki do twórczej pracy i rozbudzają w uczniach wiarę w znaczenie ich twórczości. Kultura organizacyjna szkoły ukierunkowana na rozwój i wspierająca nauczyciela jako projektanta doświadczeń edukacyjnych inspiruje do lepszego nauczania i sprawia, że nauczyciele czują się doceniani. Środowisko jest niezawodne, dynamiczne i stanowi inspirację do innowacyjnego uczenia się oraz nauczania.

Dokumentowanie wyników

Sukcesy uczniów są dokumentowane w ramach realizowanych w szkole procesów badawczych, które mierzą coroczne postępy i nadzorują stabilny rozwój programu. Nauczyciele i uczniowie dają przykład tego, jak najlepsze sposoby postępowania w dziedzinie uczenia się i nauczania nieustannie zmieniają się dzięki technologii Apple.
W trakcie procesu certyfikacji badania efektywności nauczania przeprowadzała i monitorowała  Pani Dr Małgorzata Anna Łuszcz z Instytutu Neofilologii Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi książkami dostępnymi w Apple Books.

Dla użytkowników ios:

Książka nr 1Książka nr 2

 

 

Magdalena Pławecka
Edukacja Wczesnoszkolna

Marta Harat
Nauczyciel języka angielskiego

Romana Matuszczyk
Nauczyciel języka hiszpańskiego

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby Uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek”
Albert Einstein

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, iż zadanie to ułatwia nam korzystanie z iPadów podczas codziennej pracy. Nie chodzi tutaj o rozdawanie dzieciom tego sprzętu podczas wybranych zajęć – każdy Uczeń ma iPad, który jest indywidualnie do niego przypisany, towarzyszy mu nie tylko podczas każdej lekcji, lecz również w domu. Ceniąc indywidualność każdego dziecka oraz respektując potrzeby klasy, możemy dobierać zadania i ich poziom trudności do poszczególnych Uczniów. Dodatkowo każdy z nich może wykonać te zadania powtórnie w domu oraz korzystać z wielu aplikacji, dzięki którym poprzez zabawę, powtarzają omawiany materiał. Uczniowie pracują indywidualnie, na miarę swoich możliwości, w swoim własnym tempie – praca taka jest gwarantem atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi. W takiej atmosferze dzieci czują radość i pasję do nauki, co przekłada się na ich wysokie wyniki edukacyjne.  Nauka poprzez zabawę wywołuje uśmiech na ich twarzach, a wiedza pozyskana w ten sposób zostaje przez nich dobrze zapamiętana. Dzieci chętnie przychodzące do szkoły oraz z niecierpliwością wyczekujące kolejnego omawianego tematu są również olbrzymią motywacją dla nauczyciela, który czuje satysfakcję ze swojej pracy.

W nauczaniu dzieci, jak posługiwać się technologią, najbardziej lubię to, że uczniowie bardzo szybko i intuicyjnie nabywają nowe umiejętności. Nasi uczniowie żyją w świecie, w którym technologia jest sposobem na życie. To, co działało w salach lekcyjnych lata temu, może już nie działać. To, co działa teraz, może nie działać w przyszłości. Częścią naszej pracy jest dostarczanie i uczenie naszych uczniów umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces w życiu dorosłym jako członkowie społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, technologia jest dziś absolutną koniecznością w klasie.

Na lekcjach uczniowie naszej szkoły mogą stworzyć wszystko – od ekscytujących prezentacji, filmów animowanych, po notatki graficzne, szkice, gry słowne i wiele innych! iPad daje uczniom wolność wyboru, pobudza ich kreatywność, a poprzez to poszerza ich horyzonty. Mając taki wachlarz możliwości, nauka przychodzi im łatwiej, szybciej i z przyjemnością.

Uczniowie podczas moich lekcji mają okazję poćwiczyć swoje umiejętności w różnorodny sposób, na przykład za pomocą aplikacji powtarzają i utrwalają słownictwo, ćwiczą wymowę. Każda lekcja odbywa się w systemie jeden uczeń - jeden iPad. Zajęcia wzbogacane są wiadomościami kulturalnymi i geograficznymi dotyczącymi Hiszpanii. Przygotowane kursy służą do systematyzowania i utrwalania wiedzy. Liczne gry i konkursy poprzez rywalizację zachęcają uczniów do efektywnego działania.

Uczniowe z zapałem i radością uczestniczą w zajęciach, chętnie współpracują w działaniach grupowych. Dzięki iPadom zajęcia zostają wzbogacone o materiały multimedialne i aplikacje, które eliminują barierę językową i umożliwiają  swobodne korzystanie ze zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Praca z iPadem jest również wyzwaniem dla nauczyciela, poprzez szkolenia i własną pracę wzbogaciłam warsztat pracy o nowe doświadczenia, rozwiązania i podejścia.