Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO ANGLOJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „EUROPEJCZYK”


Wymagane dokumenty:

1. Wypełniona karta zgłoszenia Ucznia.

Zapisy dzieci odbywają się poprzez  wypełnienie "Karty zgłoszenia ucznia" , którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły( rekrutacja/dokumenty do pobrania) oraz złożenie jej w sekretariacie szkoły (obecnie sekretariacie Anglojęzycznego Przedszkola „Mały Europejczyk”, ul. św. Anny 22) .

2. Oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy – dotyczy uczniów klas II-V
3. Dwie fotografie legitymacyjne
4. "Bilans sześciolatka" przeprowadzony przez lekarza Przychodni Rejonowej (zapisy do klasy I);
5. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej


Warunkiem przyjęcia dziecka do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej jest opłata wpisowego .
W szkole obowiązuje jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 600 złotych.
Całość wpisowego należy uregulować do 7 dni od dostarczenia Karty Zgłoszenia Ucznia.
Brak wpływu wpisowego w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z nauki w tutejszej szkole i utrata miejsca.


Opłatę prosimy kierować na konto szkoły z dopiskiem „wpisowe za (imię i nazwisko dziecka)

Nazwa banku i nr konta

MBank
65 1140 2004 0000 3502 7559 1759