Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

iPad w szkole

 

 

 

Dlaczego iPad?

 

Technologia w szkole jest narzędziem autentycznej twórczej pracy nauczyciela, stymulującym go do nowych poszukiwań, wyzwalającym w nim aktywność, niepozwalającym popaść w rutynę. Uczniowie reagują żywiołowo, rośnie ich aktywność, chętniej biorą udział w lekcji, korzystają  z elektronicznych notatek, wykorzystują platformę edukacyjną. Postrzegają technologię w szkole jak coś normalnego, jak zwykły element nowoczesnej edukacji, ale mimo jej upowszechnienia, zaangażowanie uczniów nie maleje. Jesteśmy głęboko przekonani, że to słuszny kierunek.

Aplikacje na iPada wzbogacają naukę na lekcjach i poza szkołą, sprawiając, że staje się bardziej interaktywna, angażująca i silniej osadzona w rzeczywistym świecie. Wszyscy wiemy, że od naturalnej ciekawości wiedzie prosta droga do większej motywacji uczniów i lepszych wyników w nauce. Oferta fantastycznych aplikacji edukacyjnych jest tak bogata — i stale powiększana — że stwarza niemal nieograniczone możliwości twórczego kształtowania procesów nauczania i przyswajania wiedzy.

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” zdecydowała się na  realizację programów „iPad dla każdego” w odpowiedzi na potrzebę pogłębienia zaangażowania i stymulowania współpracy, a także aby stworzyć uczniom warunki do nauki spersonalizowanej. Chcą wyposażyć uczniów w narzędzia niezbędne do efektywnej nauki, tworząc inspirujące i dynamiczne środowisko edukacyjne.

Lekcja z iPad'em daje nauczycielowi bardzo dużo możliwości rozwoju uczniów oraz samego siebie. Przez używanie wbudowanych aplikacji oraz aplikacji pobranych z AppStore uczniowie i nauczyciele tworzą lekcję w sposób ciekawy a zarazem interaktywny. Szybkie wyszukiwanie informacji, korzystanie z Safari, słowników w aplikacjach oraz online przyśpiesza proces uczenia się. Tworzenie prezentacji, map mentalnych, ebook'ów pozwala uczniom archiwizować, planować oraz zapamiętać jak najwięcej z lekcji. Nauczyciel staje się koordynatorem procesu lekcyjnego, który umiejętnie przygotowany staje się wspaniałą przygodą edukacyjną.

Gdy masz iPad'a, szkoła jest bliżej Ciebie, a Ty - bliżej szkoły. Oferta serwisu AppStore obejmuje obecnie tysiące apek do pobrania. Uczniowie korzystają z nich przy odrabianiu prac domowych, sporządzaniu notatek lub nauce do egzaminów. Nauczyciele mają do dyspozycji apki pomagające w prowadzeniu lekcji, monitorowaniu postępów i organizacji pracy.

Nastąpi personalizacja pod kątem potrzeb uczniów. Każdy iPad zawiera całą gamę ułatwień dostępu przydatnych dla osób o różnych potrzebach i dających się dopasować do możliwości oraz preferencji każdego ucznia. Te techniczne ułatwienia dostępu wspomagają użytkowników w obszarze:

  • wzroku;
  • słuchu i mowy;
  • sprawności fizycznej i zdolności motorycznych;
  • zdolności poznawczych, pisania i czytania.

iPad będzie wykorzystywany na wszystkich przedmiotach.

Tabela obok pokazuje przykładowe
top 10 zastosowania iPada na poszczególnych przedmiotach.

W jakim systemie będą pracować dzieci z iPadem?

 

iPad jako urządzenie  daje wiele możliwości wykorzystania. Do szkolnych zalet iPada można zaliczyć mi.in.: małą wagę, wielość aplikacji dzięki AppStore, dostęp do iTunesU; iTunes Univeristy - gdzie możemy znaleźć filmy, podcasty ze znaczących na świecie instytucji edukacyjnych, iTunes Store - gdzie znajdziemy podcasty, muzykę przydatną na każdej lekcji. Zaletą iPada jest także możliwość szybkiego przeglądania stron internetowych, ich dydaktyzacja oraz udostępnianie plików.

 

Praca w systemie 1:1 – co to oznacza ?

Jeden iPad - Jeden Uczeń

Dlaczego?

Program 1:1 prowadzi do ulepszeń w nauce uczniów.

Pokolenie cyfrowe.

XXI  wiek jest niezwykle złożony, globalny i sieciowy. Ten edukacyjny imperatyw ulepszy umiejętność młodych ludzi do analizowania i myślenia krytycznego w świecie bogatym w informacje oraz różne technologie dostępne dookoła młodego człowieka.
Potrzeby i style nauki młodego pokolenia korelują z ich związkiem z cyfrowymi technologiami. Jest to integralne z ich stylem życia, zachowaniami oraz kształceniem ich charakteru.
Zapewniając uczniom pracę na iPadzie w systemie 1:1 uczniowie pozostają w swoim świecie, mają taki sam świat w domu jak i szkole, przez bezprzewodowe środowisko sieciowe dostarcza się szanse uczniom, aby zwiększyć doświadczenie nauki.
iPady w systemie nauki 1:1 dają uczniom dostęp do nauki gdziekolwiek oraz kiedykolwiek – w salach lekcyjnych, w domu, a nawet podczas podróży wakacyjnej.

Spersonalizowana nauka 1:1 ogranicza cyfrowy podział.

1:1 umożliwia uczniom uczenie się niezależnie, współpracę z rówieśnikami oraz komunikację ich rozumienia używając bogatych mediów cyfrowych.

Poprawa uczenia się uczniów jest rdzeniem strategii profesjonalnej nauki każdej szkoły. Podczas gdy łatwym i naturalnym jest skupianie się na logistyce integracji technologii informatycznej i komunikacyjnej, profesjonalna nauka jest bezwzględnym priorytetem.

Wszechstronny profesjonalny program nauki IT (information technology - technologia informacyjna) musi rozwijać umiejętności nauczyciela oraz pewność siebie, ale co najważniejsze, musi pomagać nauczycielom rozwijać nowe nurty pedagogiki dla nowych technologii.
Uczeń uczy się  korzystając ze wszystkich swoich zmysłów, praca z iPadem pozwala uczniowi uruchomić słuch, dotyk, a także wzrok. Uczeń na lekcjach słucha audiobooków, obsługuje aplikacje przez dotyk oraz widzi różnego rodzaju prezentacje, niektóre w 3D, np. budowa ludzkiego ciała.
Uczeń może także przeprowadzać wirtualne eksperymenty z chemii, biologii czy fizyki.

Żródło: https://www.apple.com/education/docs/iPad_in_Education_Results.pdf

Musimy iść z duchem czasu, ale nie możemy całkowicie mu się oddać. Uczniowie nadal będą korzystać ze szkolnych lektur w formie drukowanej. To samo dotyczy zeszytów i książek.
iPady stanowią  uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania, zwiększając zaangażowanie uczniów, dla których internet jest już naturalnym środowiskiem.
Posiadanie iPada to również lekki tornister. Papierowe książki można pozostawić w szkole. Dzieci mogą korzystać z książek w formie elektronicznej na iPadzie lub papierowej.

 

W jaki sposób będziemy przeprowadzać szkolenia nauczycieli ?

 

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym przedsięwzięciem. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, w którym informacja medialna odgrywa bardzo ważną rolę.


Lekcja z iPadem stwarza uczniowi takie możliwości.

iPad jest niezastąpionym narzędziem pracy ucznia i nauczyciela.

 

Intensywne szkolenia nauczycieli oraz praca nad własnym rozwojem to podstawa przy implementacji iPada w szkole. Wyszukiwanie i ewaluacja aplikacji należy do dnia codziennego.

Nauczyciele  przygotowują lekcję korzystając z metod aktywnych, tworząc interaktywne zajęcia z iPadem oraz metodą mieszaną- Blended Learning.

Szkolenia Kadry przeprowadza p. Daniel Makus
Daniel Makus
Apple Distinguished Educator,
Apple Education Mentor,
Apple Authorised Professional Development Trainer,
Apple Authorised Professional Development Trainer Assessor

Wicedyrektor I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego - Instytut Pedagogiki.
Od 17 lat zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego za pomocą nowych mediów. Od roku szkolnego 2011/12 uczy z iPad‘em w Szkołach Leonarda Piwoniego.
Autor 120 książek/materiałów edukacyjnych w iBooks Author.  Autor 110 kursów iTunes U. Autor publikacji edukacyjnych dostępnych w iBooksStore.

 Dlaczego w salach lekcyjnych oprócz tablic będą  telewizory?

Każdy iPad będzie skonfigurowany z telewizorem za pomocą urządzenia AppleTV.

Patrz i ucz się.

Urządzenie AppleTV umożliwia bezprzewodowe, strumieniowe przesyłanie treści z iPada do dowolnego telewizora HD. Będziemy  wykorzystywać tę technikę do przeprowadzenia tradycyjnej prezentacji lub zorganizowania burzy mózgów. Również uczniowie dzięki możliwości podłączenia swojego urządzenia do AppleTV będą prezentować własne prace na dużym ekranie.

 Czy dzieci będą mogły używać iPada do gier?

iPad w Szkole Anglojęzycznej „Europejczyk” służy tylko i wyłącznie do szerzenia procesu edukacyjnego, zatem wgrywanie gier  oraz używanie iPada do gier w formie tylko zabawy jest zabronione. Dzieci mogą korzystać tylko z gier edukacyjnych, wskazanych przez nauczycieli.
iPady będą spersonalizowane i zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem.
Uczeń może także korzystać z iPada w inny sposób – np. używać sieci internet – tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela.

Kto jest właścicielem iPada?

iPady dla dzieci oraz nauczycieli zakupuje, finansuje i ubezpiecza Szkoła. Zatem właścicielem iPada jest Szkoła Anglojęzyczna „Europejczyk”. Dzieci otrzymują iPady do indywidualnego użytkowania w domu oraz w szkole przez cały cykl edukacji. Po ukończeniu 8 - letniego systemu edukacyjnego iPady wraz z całą bazą naukową stają się własnością ucznia.

 Z jakich aplikacji będziemy korzystać?

iPad daje nauczycielom nieograniczone możliwości tworzenia interaktywnych, zajmujących i motywujących lekcji dopasowanych do potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Zajęcia można ożywić, korzystając z aplikacji edukacyjnych, interaktywnych książek, wykładów, wirtualnych wycieczek oraz prezentacji wideo opracowanych przez ekspertówi instytucje z całego świata.

Większość tych atrakcyjnych treści została pogrupowana w kolekcje, które ułatwiają nauczycielom przeglądanie i wyszukiwanie materiałów przydatnych na zajęciach. Treści i kolekcje zgromadzone są w czterech głównych miejscach: App Store, iBooks Store, iTunes U oraz iTunes Store.

Przykładowa lekcja: Układ odpornościowy

 Aplikacje

Digital storytelling – cyfrowe opowieści, to sposób prowadzenia narracji z wykorzystaniem cyfrowej treści. Upowszechnienie się iPadów, Internetu, a także coraz bardziej dostępne narzędzia do rejestracji dźwięku i obrazu sprawia, że tworzenie multimediów nie jest już wyłączną domeną profesjonalistów. Nawet dzieci mogą tworzyć własne cyfrowe opowieści – filmy, zdjęcia, animacje. Za pomocą iPada staje się to łatwe i możliwe. Opowieści mogą być narzędziem lepszego zrozumienia i wyrażenia siebie, komunikowania swoich problemów i potrzeb, a także autorefleksji i motywacji do poprawy swojego położenia, rozwiązywania problemów, tak indywidualnych, jak dotyczących danej społeczności. Opowiadanie historii jest też skutecznym narzędziem edukacyjnym, angażującym uczestników we własny proces uczenia się.


Pakiet biurowy :

 

 

 

Aplikacje edukacyjne:

iTunesU

Apple iTunes U to serwis zawierający ponad 350 000 bezpłatnych wykładów, nagrań wideo, odczytów i podcastów opracowanych przez instytucje edukacyjne z całego świata. Bezpłatne treści w iTunes U publikują tak renomowane uczelnie, jak Yale, Stanford, UC Berkeley, Oxford, Cambridge, MIT, Otwarty Uniwersytet w Pekinie, Uniwersytet Tokijski a także nadawcy, np. PBS. Oferta obejmuje rozmaite treści — od wykładów i prezentacji po programy nauczania i plany kampusów.

 

Showbie

Jest ona idealnym narzędziem do rozsyłania i zbierania zadań za pomocą iPadów. Dzięki wdrożeniu programu w szkole łatwo można zebrać prace uczniów(wykonane zarówno w klasie jak i w domu), niezależnie od tego, w jakim formacie czy programie powstały. Można też przesłać uczniom informacje zwrotne, potrzebne do poprawy zadania. Uczniowie mogą przesyłać zdjęcia, muzykę, pliki, nagrania głosowe i dokumenty do wglądu nauczyciela. Nauczyciel odsyła im poprawione prace, z komentarzem pisemnym bądź ustnym. Wszystko dzieje się w ramach jednej aplikacji, nie trzeba korzystać ze swojej skrzynki e-mailowej, wszystkie zadania są zbierane we własnym "Dropboxie".

 

Ortomistrz

Program OrtoMistrz pozwoli zapamiętać dziecku zasady gramatyki języka polskiego, poprzez rozwiązywanie szeregu testów z zakresu h-ch, u-ó, ż-rz. Aplikacja podzielona jest na dwie części. Możemy wziąć udział w teście składającym się z 10 pytań z danego zakresu materiału, bądź egzaminie - składającym się z dowolnej liczby pytań (maksymalnie 25), oraz dowolnych zestawów testów. Każdy test i egzamin kończy się oceną oraz procentową wartością poprawnych odpowiedzi. Dostępne są 3 poziomy trudności (z czego najtrudniejszy to słowa z krajowych dyktand). Całość okraszona jest przyjemną, realistyczną grafiką, oraz płynnymi animacjami - co jeszcze bardziej przybliża użytkownika do prawdziwego testu z ortografii w szkole. Dodatkowo w każdej chwili możemy przejrzeć dzienniczek ucznia, w którym zapisane są wszystkie zdobyte przez nas oceny oraz inne przydatne informacje takie jak liczba rozpoczętych testów, liczba rozpoczęcia poszczególnych zakresów, ilość każdej ze zdobytych ocen i wiele więcej.