+48 690 310 786

Koncepcja pracy szkoły
Zapraszamy >> Zobacz film <<

Zobacz jak pracujemy
ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Kalendarium Roku Szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

 

Termin

Wydarzenie

1.09.2016

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk; godz. 10.30

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Uroczyste ślubowanie uczniów.

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) – zajęcia świetlicowe - 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245

 

31.10.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych - zajęcia świetlicowe


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245

01.11.2016

Wszystkich Świętych

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

11.11.2016

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

23-31.12.2016

Zimowa Przerwa Świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

1.01.2017

Nowy Rok

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

06.01.2017

Święto Trzech Króli

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

16-29.01.2017

Ferie zimowe

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)- organizacja zajęć świetlicowych/ „obóz zimowy”

 

13-18.04.2017

Wiosenna Przerwa Świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

01.05.2017

Święto Pracy

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

02.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245- Dzień wolny decyzją Dyrektora - rozporządzenie MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

03.05.2017

Święto Konstytucji 3 Maja

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

15.06.2017

Boże Ciało

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

16.06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych -zajęcia świetlicowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.124

23.06.2017

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

24.06.2016-31.08.2017

Ferie letnie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

24.06.2016-31.08.2017

Zajęcia świetlicowe/zielona szkoła