Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

                                 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

1.09.2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

31.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

1.11.2022

Święto Wszystkich Świętych
(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

11.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

23.12 – 31.12.2022

Zimowa Przerwa Świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 

6.01.2023

Święto Trzech Króli

Podstawa prawna:

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

16.01.-29.01.2023

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 ,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

 

 

marzec / kwiecień

Rekolekcje wielkopostne
(dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)

06.04. – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

 

1.05.2023

Święto Pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

2.05.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

3.05.2023

Święto Konstytucji 3 Maja
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

23.05-25.05.2023

Egzamin Ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Dni wolne dla Uczniów klas I - VII

 

 

08.06.2023

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

 

 

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

 

12.06 -14.06.2023

Egzamin Ósmoklasisty – termin dodatkowy

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Dni wolne dla Uczniów klas I - VII

 

23.06.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

24.06.-31.08.2023

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).