Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

1.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

11.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

23.12 – 31.12.2020

Zimowa Przerwa Świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 

1.01.2021

Nowy Rok
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

4.01. – 5.01.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

6.01.2021

Święto Trzech Króli

Podstawa prawna

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

1.02.-14.02.2021

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 ,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

01.04. – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

3.05.2021

Święto Konstytucji 3 Maja
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

25.05. - 27.05.2021

Egzamin Ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

3.06.2021

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

26.06.-31.08.2021

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

 

 

I półrocze – 2.09.2019– 29.01.2021

II półrocze – 15.02.2020 – 26.06.2021