Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

                                 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

  

4.09.2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno  wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn zm.).

1.11.2023

Święto Wszystkich Świętych
 
(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy)

 

23.12 – 31.12.2023

Zimowa Przerwa Świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 

 

01.01.2024

 

Nowy Rok

Podstawa prawna:

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy)

 

29.01.-11.02.2024

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm)

 

marzec 2024

Rekolekcje wielkopostne
(dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)

28.03. – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm ).

 

1.05.2024

Święto Pracy
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

2.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2023 r poz 1211)

3.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

30.05.2024

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2023 r poz 1211)

21.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn zm).

22.06.-31.08.2024

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn zm.).