Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

 

3.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

1.11.2018

Wszystkich Świętych
(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

2.11.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

23.12.-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

1.01.2019

Nowy Rok
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

2.01.2019

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

11.02.-24.02.2019

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

18.04. – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

1.05.2019

Święto Pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

2.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

3.05.2019

Święto Konstytucji 3 Maja
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

20.06.2019

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

22.06.-31.08.2019

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).