Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

 

 

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

4.09.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 59)

1.11.2017

Wszystkich Świętych
(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

23.12 – 31.12. 2017

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

1.01.2018

Nowy Rok
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

 

2.01.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

29.01 – 11.02.2018

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

29.03 – 3.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

1.05.2018

Święto Pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

2.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

3.05.2018

Święto Konstytucji 3 Maja
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

4.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

31.05.2018

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

 

1.06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego poz. 1603

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

23.06 – 31.08.2018

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

 

 

Termin Rekolekcji Wielkopostnych jest jeszcze nieznany