Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarium Roku Szkolnego

 

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

2.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1.11.2019

Wszystkich Świętych
(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

11.11.2019

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

23.12.-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1.01.2020

Nowy Rok
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

6.01.2020

Święto Trzech Króli

Podstawa prawna:

(dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

13.01.-26.01.2020

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 ,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

09.04. – 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

1.05.2020

Święto Pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

11.06.2020

Boże Ciało
dzień wolny – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

27.06.-31.08.2020

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).