Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Organizacja

Informacje ogólne


Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” jest czynna od godz. 7:00 do godz.17:00.

Uprzejmie prosimy, aby wszyscy uczniowie byli obecni w Szkole najpóźniej o godz. 8:10, ze względu na rozpoczęcie zajęć o godz. 8.15.

Prosimy również o informowanie sekretariatu Szkoły o nieobecności dziecka lub jego chorobie.

Uczniowie mogą być odebrani ze szkoły tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do ich odbioru. Upoważnienie do odbioru musi mieć formę pisemną, może być stałe lub jednorazowe.  Upoważnienie do odbioru dziecka można pobrać na stronie szkoły / zakładka rekrutacja/dokumenty do pobrania lub w sekretariacie szkoły.

Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się w drugim tygodniu września i kończą w drugim tygodniu czerwca bieżącego roku szkolnego.

Udział dziecka w zajęciach dodatkowych należy zgłosić na specjalnym formularzu - formularz znajduje się na stronie szkoły/ zakładka rekrutacja/dokumenty do pobrania.

Prosimy o przynoszenie do szkoły naładowanego I'pada.

i'Pady dla uczniów oraz nauczycieli zakupuje, finansuje i ubezpiecza Szkoła.

Szkoła posiada 8 klas.
Klasy liczą od 15 do 17 uczniów, co pozwala nam na indywidualne podejście, baczne zaobserwowanie dzieci i wychwycenie ich wyjątkowych zdolności lub wczesne zauważenie i szybkie wyeliminowanie ewentualnych problemów.

PRZERWA REKREACYJNA

Aby zapewnić dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze samopoczucie, każdego dnia, w połowie, zajęć dzieci spędzają jedną godzinę zegarową relaksując się.

W trakcie przerwy rekreacyjnej dzieci jedzą obiad lub drugie śniadanie, a następnie udają się na:

  • spacer,
  • teren rekreacyjny przed Szkoła,
  • bądź na plac zabaw na terenie Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Europejczyk”,ul. św. Anny 22 ( 5 minut spacerem od szkoły);

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych udają się na salę gimnastyczną lub świetlicę.


Ruch ma dla dziecka ogromne znaczenie. Możliwość osiągania przez nie wysokich wyników w nauce jest uwarunkowana jego rozwojem psychoruchowym. Brak odpowiedniej ilości ruchu może powodować problemy emocjonalne, mniejszą koncentrację czy koordynację, a więc negatywnie wpływać na te elementy, które są niezbędne w procesie uczenia się.


Dzięki codziennej dawce ruchu mózg jest w stanie przyswoić i zapamiętać więcej informacji oraz może w większym stopniu się skupić.  Mózg jest dotleniony, system nerwowy działa sprawniej.