Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Opłaty

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk”
ul. Rejtana 3
43-300 Bielsko-Biała

Czesne  za rok kształcenia płacone jest w 12 równych określonych w umowie ratach miesięcznych.

Wpisowe płatne jest w terminie 7 dni od daty zapisu dziecka do szkoły i obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.