Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Opłaty

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk”
ul. Rejtana 3
43-300 Bielsko-Biała
Czesne za pobyt dziecka w szkole  wynosi 950 złotych miesięcznie i pobierane jest z góry, do 5 każdego miesiąca.

Wpisowe jednorazowe: 900zł -  płatne do 7 dni po podpisaniu umowy.

W okresie wakacyjnym (w ramach czesnego) uczniowie mogą skorzystać z jedno-miesięcznej  półkolonii organizowanej w naszej placówce (lipiec).

Czesne nie pokrywa wydatków związanych z:

  • wycieczkami szkolnymi
  • podręcznikami i ćwiczeniami
  • ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • wyżywieniem
  • wyjazdami w ramach „Zielonej Szkoły”
  • przystąpieniem dziecka do egzaminów Cambridge,
  • opieką nad dzieckiem po godzinach pracy szkoły,
  • opłatami za zewnętrzne warsztaty i przedstawienia,
  • biletami do kina, teatru i komunikacji miejskiej,
  • duplikatami legitymacji szkolnej,