Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

E-dziennik

e-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia.

E-Dziennik to gwarancja najnowocześniejszych technologii, zapewniających bezawaryjność systemu i bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem, a ich transmisja jest kodowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Wszystkie identyfikatory, hasła oraz dane są przesyłane w postaci szyfrowanej, za pomocą technologii SSL, a serwery używają certyfikatów autentyczności. System spełnia wymogi prawne ustawy o ochronie danych osobowych.

Korzyści dla Rodzica:

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole,
 • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
 • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym,
 • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e-Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych
 • zapoznanie się z planem lekcji; możliwość sprawdzenia zadanych prac domowych;
 • zapoznania się z terminami sprawdzianów, testów, ważnych wydarzeń w klasie

W dzienniku Librus dla Rodziców aktywne są ikony:

 • OCENY
 • NIEOBECNOŚCI
 • WIADOMOŚCI
 • PLAN LEKCJI
 • TERMINARZ
 • ZADANIA DOMOWE
 • OGŁOSZENIA

Rodzice logują się na stronie: www.dziennik.librus.pl po otrzymaniu hasła.

Rodzice nie powinni ujawniać dzieciom swojego hasła.