Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Citius-Altius-Fortius. Szybciej-wyżej-silniej brzmi motto olimpijskie. Wzięliśmy udział w czwórboju.