Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Learning about the respiratory system. Pupils made their own pulmonary alveoli and examined real lungs. Układ oddechowy- uczniowie wykonali pecherzyki płucne oraz oglądali i badali fragmenty prawdziwych płuc ssaka.