Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Front

Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania, pozostający w harmonii z naturalną ciekawością poznawczą dziecka.Podstawowa Szkoła Anglojęzyczna „Europejczyk” będzie kształcić obywateli świata – ciągle kształcących się i komunikujących w języku angielskim.Jesteśmy przekonani, że harmonijny rozwój emocjonalny i socjalny, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz odkrywanie mocnych stron dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiego poziomu umiejętności w ...
Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych.Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się w drugim tygodniu września i kończą w drugim tygodniu czerwca bieżącego roku szkolnego. Szkoła współpracuje na co dzień z Psychologiem oraz Logopedą.ZAJECIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PŁATNEANGIELSKI BASENKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNAKREATYWNA MATEMATYKA ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE  ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE TANIEC  TEATR TWÓRCZEGO AKTORA  J. HISZPAŃSKI/J....