Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 4 programming in their IT class. Klasa 4 programuje na lekcji informatyki.