Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Kalendarz konkursów

 

 

 

 

WYDARZENIA SZKOLNE 2020/2021 – I PÓŁROCZE

 

 

WYDARZENIE

TERMIN

KLASA

Olimpiada Matematyczna Juniorów

24.09.2020

Klasa VIII

Europejski Dzień Języków

25.09.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII

Dzień Chłopaka

30.09.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VIII

XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży ,,Tęczowy Kalendarz”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach

30.09-2.10.2020

Klasy IV, V, VI

Wyjście do Teatru Banialuka

7.10.2020

Klasy I, II, III

Wyjście do Galerii Fotografii B&B

Październik

Klasy VII

Wojewódzki Konkurs z matematyki

Organizator: Śląski Kurator Oświaty

Październik-Listopad

Klasa VIII

Dzień Uśmiechu

2.10.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII

Wojewódzki Konkurs plastyczno-dziennikarski na gazetkę szkolną ,, Nasz kolorowy świat”

3 – 10.10.2020

Klasy V, VI, VII, VIII

Dzień Nauczyciela

14.10.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

14.10.2020

Klasa VIII

Konkurs Geoplaneta
Organizowany przez Stowarzyszenie Upowrzechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej

Październik

Klasy V, VI, VII, VIII

Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Języka Polskiego

19.10.2020

Klasa VIII

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny
,,Portret Pani Jesieni”

22.10.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Matematyki

26.10.2020

Klasa VIII

,,Alfik matematyczny” Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Listopad

Klasy II, III, IV, V, VI, VII

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego.

Organizator Śląski Kurator Oświaty

2.11.2020

Klasa VIII

,,Olimpus” z języka polskiego

2.11.2020

Klasy IV, V, VI, VII

Akcja „śniadanie daje moc”

6.11.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI,VII,VIII

Apel z okazji święta 11 listopada

10.11.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Wewnątrzszkolny konkurs piosenki hiszpańsko- i niemieckojęzycznej

17.11.2020

Klasy IV, V, VI, VII, VIII

Szkolny konkurs frazeologiczny

18.11.2020

Klasy VI, VII, VIII

Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Listopad/grudzień

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Szkolny Konkurs Plastyczny
,,Portret Pani Zimy” / ,,Pejzaż Zimowy”

Grudzień

Klasy IV, V, VI, VII

Konkurs z języka angielskiego

organizowany przez ZSO i. Stefana Żeromskiego

Grudzień

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Szkolny konkurs piosenki angielskiej

Grudzień

Klasy I, II, III

Dekorowanie sal na święta

11.12.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Wewnątrzszkolny konkurs na ozdoby świąteczne

15.12.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Kiermasz świąteczny

17 – 18.12.2020

Klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Wigilia klasowa i szkolna

22.12.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Zbiórka karmy dla psów ze schroniska w Bielsku-Białej

Styczeń

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

,,Olimpusek” z języka angielskiego

8.01.2021

Klasy I, II, III

Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Olimpusek”

9.01.2019

Klasy I, II, III

Apel „Bezpieczne ferie”

10.01.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII

Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych

10.01.2020

Klasy I, II, III, IV, V, VI, VII

Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny ,,Matematyczny wszechświat”

15.01.2021

Klasy I, II, III