Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk”:

Nauczyciele, uczniowie i rodzice na drodze współpracy będą dążyć do tego, aby absolwent naszej szkoły:

  • zdobywał jak najlepsze wyniki w nauce w każdym etapie edukacyjnym;
  • samodzielnie poszukiwał wiedzy wykorzystując zdolności krytycznego myślenia, która jest niezbędna na drodze rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
  • z chęcią zadawał wnikliwe pytania, prowadził badania i obserwacje, był gotowy do podejmowania wyzwań;
  • potrafił ocenić i zrozumieć swoje mocne strony, jak i ograniczenia w odniesieniu do swoich osiągnięć, życia oraz miejsca na świecie;
  • był pewnym swoich możliwości człowiekiem, szanującym ludzką godność i wrażliwym na świat przyrody;
  • posiadał umiejętność skutecznej komunikacji, jasno wyrażając swoje myśli i uczucia;
  • dbał o rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i etyczny, rozumiejąc, że jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dobro, co jest szczególnie ważne w stosunku do ludzi potrzebujących naszej pomocy;
  • myślał globalnie, działał lokalnie poprzez swoje zaangażowanie na rzecz społeczności, w której żyje;
  • czuł radość i pasję do nauki przez całe swoje życie.