Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Nasza kadra

Kadrę pedagogiczną naszej szkoły  stanowi  zespół  wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę w szkole. Nasi nauczyciele są profesjonalistami. Wszyscy wybrani do projektu szkoły nauczyciele posiadają, wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w Szkole Podstawowej. Nasza Kadra to zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”.


Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych roblemów oraz rozwijać zainteresowania dziecka.

Dyrektor Szkoły:

mgr Iwona Czadankiewicz

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Agnieszka Ryłko
mgr Magdalena Pławecka
mgr Klaudia Czader

J. angielski:

mgr Paulina Śliwka-Kłaptocz

mgr Marta Harat

Native Speaker – Gerald Greene 
Native Speaker- Victor Hanula

J. hiszpański: - mgr Romana Matuszczyk

J. niemiecki Grzegorz Caputa

J. polski – mgr Magdalena Bieniek

Matematyka – mgr Joanna Kabalak

Plastyka  – mgr Magdalena Bieniek

Historia - mgr Łukasz Gabryel

Wychowanie fizyczne – mgr Adrian Pietera

Przyroda  – mgr Sylwia Jabłońska

Geografia - mgr Sylwia Jabłońska

Muzyka– mgr Beata Rybarska

Informatyka - mgr Marta Harat

Biologia - mgr Przemysław Kieda

Chemia - mgr Elżbieta Tabaczniuk

Fizyka - mgr Paweł Adamus

Technika – mgr Paweł Adamus

Religia –  mgr Jacek Zamarski

Taniecmgr Dagmara Habdas

Kreatywna matematyka – mgr Joanna Ciućka

Klub Młodego Podróżnika – Grzegorz Caputa

Szkolny Klub Sportowy– mgr Adrian Pietera

Basen – mgr Adrian Pietera

Zajęcia plastyczno – techniczne –  Maja Nowak-Beskidzka

Pedagog specjalny - mgr Maria Gawęda

Wychowawca świetlicy szkolnejMaja Nowak-Beskidzka

Terapeuta pedagogiczny - mgr Maria Gawęda

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – mgr Adrian Pietera