Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A museum in Poznan visited virtually by Grade 1. Klasa 1 wybrała się dziś na wirtualny spacer do Muzeum Narodowego w Poznaniu.