Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Traveller's Club visited Egypt this time- we saw and touched coral reef, shells, pyramids and Sphinx. Klub Młodego Podróżnika zawitał do Egiptu. Uczniowie dotykali i zobaczyli jak wyglada rafa koralowa, muszle, piramidy i Sfinx