Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Little Discoverer's Club- playing with plaster. Klub Małego Odkrywcy- gips i jego właściwości.