Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

First Graders reviewed body parts and clothes in English. Klasa 1 utrwala swoją wiedzę o częściach ciała i ubraniach na lekcji angielskiego.