Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Posters encouraging others to read. Wykonanie projektu plakatu zachęcającego do czytania książek.