Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Pupils wrote scripts,recorded and then edited their weather forecast to watch it at the end of the English class.Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie napisali scenariusze,nagrali i następnie edytowali swoje prognozy pogody,by na koniec je obejrzeć