Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Student Council President and Class Presidents. Congratulations and good luck this school year! Nasz samorząd szkolny wraz z samorządami klasowymi. Serdecznie gratulujemy naszym Uczniom i życzymy owocnej pracy!