Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Kindergarten Class learning about the crib. Poznajemy szopkę.