Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Working in teams to build models of Biskupin. Współpracujemy w zespołach i budujemy makiety Biskupina.