Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Class 1 learnt how to tell the time. Poznajemy pełne godziny na zegarze.