Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade II almost ready for Women’s Day. Klasa II już się szykuje na Dzień Kobiet .