Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

First Graders officially students of our School. Pełnoprawni Pierwszoklasiści już po pasowaniu.