Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 6 learning about geographical discoveries. Christopher Columbus visited the royal family in Spain for example. Klasa 6 poznaje odkrycia geograficzne w ciekawy sposób, m.in. Krzysztof Kolumb odwiedził parę królewską w Hiszpanii.