Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

First grade visited Greece during the Traveller's Club lesson. Klasa pierwsza odwiedziła Grecję podczas lekcji Klubu Młodego Podróżnika