Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Kindergarten Class made Christmas cards for war veterans thanks to whom we live in independent Poland! Serce za odwagę - wraz dziećmi przygotowywaliśmy kartki dla weteranów II wojny światowej, którym zawdzieczamy wolna i niepodległą Polskę.