Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 2 learning about what a liter, half a liter and a quarter are. Klasa 2 poznaje pojęcia „litr, pół litra i ćwierć litra.”