Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A Geography lesson- 5 Graders took part in a symposium about renewable energy sources.Na lekcji geografii uczniowie klasy 6 uczestniczyli w sympozjum europejskim na temat odnawialnych źródeł energii.