Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A Spanish lesson about animals and prepositions of place. Mi granja - los animales las preposiciones. Moja farma - zwierzęta i przyimki miejsca.