Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Who’s the strongest, the tallest or the shortest? Grade 3 learnt comparatives and superlatives in English. Porównujemy- kto jest wyższy, najsilniejszy lub niższy? Klasa 3 stopniuje przymiotniki na języku angielskim