Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Science in Grade 5- models of karst caves and climate & floral floors. Modele jaskini krasowych i pięter klimatyczno-roślinnych Tatr w klasie 5.