Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

What makes you feel this way? Grade 1 learnt about feeling in their English lesson. Klasa pierwsza uczy się o emocjach podczas lekcji języka angielskiego.