Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

What are they wearing? What have they got? Reviewing clothes in English with Class 1. Co oni mają ubrane? Jakie ubrania lubimy nosić? Utrwalamy nazwy części garderoby na języku angielskim z Klasą 1