Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Being inspired by the poems Grade 8 read, they wrote and presented their own ones. Congratulations to out young poets. Zainspirowani „Stowarzyszeniem umarłych poetów” ósmoklasiści pisali swoje wiersze i prezentowali je przed klasą.Brawo dla młodych poetów