Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Reviewing future forms in English using our favourite animation app. Utrwalamy czasy przyszłe na języku angielskim przy pomocy naszej ulubionej aplikacji do animacji.