Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Class 8 and their schoolwork based on “Stones on the Rampart”. Prace uczniów klasy ósmej, którzy omawiali „Kamienie na szaniec”.