Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Kindergarten Class made cards for World War II veterans. “Serce za odwagę" -zerówka przygotowuje kartki świąteczne dla weteranów II wojny światowej. Dziękujemy za Waszą odwagę.