Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Owls making non-Newtonian fluid. Sówki robią ciecz nienewtonowska.