Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Learning to read the temperature from a thermometer. Uczymy się odczytywać temperaturę z termometra.