Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Group work in a Geography lesson in Grade 7. Praca w zespołach na lekcji geografii w klasie 7 metodą krytycznego myślenia. Tematyka dotyczyła poznanych treści przyrodniczo- geologicznych z Polski.