Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

8th place in the athletics competition. Congratulations!!! Czwórbój lekkoatletyczny i ósme miejsce naszej szkoły. Gratulujemy!!!