Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Why do we learn English? To communicate with people around the world. A Skype conversation with our partner school from Spain. Dlaczego uczymy się języka angielskiego? Po to, żeby komunikować się z ludźmi z całego świata. Wideorozmowa z partnerską szkołą