Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

What do you want to be? What does a nurse do? Learning about jobs in English. Kim chcesz zostać w przyszłości? Uczymy się o zawodach na języku angielskim.