Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

What do they have to do. Unscrambling sentences about chores. Jakie są nasze obowiązki domowe? Układamy zdania z rozsypanki wyrazów