Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

What is division all about? It sounds complicated ....but for us it’s a piece of cake. Co to jest dzielenie? Brzmi groźnie ....ale dla nas to bułka z masłem.