Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Ubrania i wszystkie kolory świata w aplikacjach Quiver oraz Kid Learn Spell- Clothes and all the colours of the world in Quiver and Kid Learn Spell apps.